សុខភាពល្អដោយខ្លួនអ្នក

អ្នកសុខភាពល្អដោយខ្លួនអ្នកគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុនMegaដើម្បីផ្តល់អំណាច និងជំរុញទឹកចិត្តប្រជាជន និងសហគមន៍របស់យើងឱ្យគិតគូអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួន។

សុខភាពល្អដោយខ្លួនអ្នក

អ្នកសុខភាពល្អដោយខ្លួនអ្នកគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុនMegaដើម្បីផ្តល់អំណាច និងជំរុញទឹកចិត្តប្រជាជន និងសហគមន៍របស់យើងឱ្យគិតគូអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួន។

អាហារូបត្ថម្ភ

សុខភាពដែលល្អចាប់ផ្ដើមពីម្ហូបអាហារដែលលោកអ្នកទទួលទាន ចាប់តាំងពីអាហារពេលព្រឹក រហូតដល់អាហារបែបលំហែនៅពេលល្ងាចនៅផ្ទះ។ អ្វីដែលចាំបាច់គឺត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្ទះបាយរបស់លោកអ្នក។

ចលនា

ចលនារាងកាយ គឺចាំបាច់ជាខ្លាំង ព្រោះវាគឺជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ ទោះបីជាលោកអ្នកមានអាយុច្រើនបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយ។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ទៅរត់ម៉ារ៉ាតុងឡើយ ប៉ុន្តែលោកអ្នកគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារពាង្គកាយរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ នោះគឺជារឿងសំខាន់។

សុខុមាលភាព

ការរក្សាឲ្យសុខភាពល្អ មិនត្រឹមតែបញ្ចៀសនូវជំងឺឈឺថ្កាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយផងដែរ។ ទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អ ក៏ជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីឲ្យបេះដូងយើងមានសុខភាពល្អផងដែរ។

សុខភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់លោកអ្នកមានភាពសាំញ៉ាំ និងដូចជាម៉ាស៊ីនដែរ ដោយមានផ្នែកផ្សេងៗធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ និងចាកឆ្ងាយពីរោគាពាធ។ បើអ្នកមិនបានធ្វើការរក្សាផ្នែកនៃរាងកាយឲ្យបានល្អទេ នោះប្រព័ន្ធទាំងមូលអាចនឹងជួបបញ្ហា។

អ្នកគណនាសុខភាព

ការគណនាសុខភាពរបស់យើង ធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចតាមដានស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកវិលត្រឡប់មកប្រកាន់យកការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពថ្មីមួយ។