ZIRIN

បំបាត់រោគសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ី

ZIRIN ជួយក្នុងការបំបាត់រោគសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីដូចជា រមាស់ភ្នែក ហៀរទឹកភ្នែក ហៀរសំបោរ កណ្តាស់ កន្ទួលលើស្បែក…..ល។ វាជាប្រភេទគ្រាប់ជែលទន់ៗផ្សំឡើងពី cetirizine dihydrochloride ជាប្រភេទឱសថប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្តាមីនដោយផ្ទាល់ ដែលមានសកម្មភាពយូរជាមួយនឹងការរំលាយបានល្អជាងឱសថគ្រាប់ធម្មតា។

  • Soft gelatin capsule

ZIRIN

បំបាត់រោគសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ី

ZIRIN ជួយក្នុងការបំបាត់រោគសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីដូចជា រមាស់ភ្នែក ហៀរទឹកភ្នែក ហៀរសំបោរ កណ្តាស់ កន្ទួលលើស្បែក…..ល។ វាជាប្រភេទគ្រាប់ជែលទន់ៗផ្សំឡើងពី cetirizine dihydrochloride ជាប្រភេទឱសថប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្តាមីនដោយផ្ទាល់ ដែលមានសកម្មភាពយូរជាមួយនឹងការរំលាយបានល្អជាងឱសថគ្រាប់ធម្មតា។

  • ០១ ទិដ្ឋភាពរួម
  • ០២ តើមាន​អ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះ?
  • ០៣ ការព្យាបាល
  • ០៤ របៀបប្រើ
  • ០៥ មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស
០១ ទិដ្ឋភាពរួម

ZIRIN មានផ្ទុកសារធាតុ cetirizine dihydrochloride ដែលជួយកាត់បន្ថយប្រតិកម្មអាលែក ហ្ស៊ីបណ្តាលមកពីធូលី លំអង សត្វចិញ្ចឹម ការផ្លាស់ប្តូររដូវកាល….ល។ ZIRIN ធ្វើសកម្មភាពកាត់បន្ថយការផលិតសារធាតុគីមីដែលមានឈ្មោះថា អ៊ីស្តាមីន នៅក្នុងរាងកាយ ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីទាំងនេះ។

០២ តើមាន​អ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះ?

គ្រាប់ឱសថជែលទន់ៗនីមួយៗមានផ្ទុកសារធាតុ៖

  • Cetirizine Dihydrochloride – ១០ មីលីក្រាម
០៣ ការព្យាបាល

ជួយបំបាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកច្រមុះដោយសារប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីតាមរដូវកាល រលាកច្រមុះដោយសារអាលែកហ្ស៊ីជាប្រចាំ និងបន្ទាលត្រអាករ៉ាំរ៉ៃ។

០៤ របៀបប្រើ

សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំឡើង និងមនុស្សពេញវ័យ៖

លេប ១ គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ។

០៥ មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស

ប្រទេសកូឡុំប៊ី ប្រទេសថៃ ប្រទេសកម្ពុជា

សំណួរ​ដែលបាន​សួរ​ញឹកញាប់

ZIRIN ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ដើម្បីជួយបំបាត់ររោគ​សញ្ញានៃប្រតិកម្ម​អាលែកហ្ស៊ី។​
ZIRIN មានផ្ទុកសារធាតុ cetirizine dihydrochloride ដែលជួយកាត់បន្ថយប្រតិកម្មអាលែក ហ្ស៊ីដែលបង្កឡើងដោយធូលី លំអងផ្កា សត្វចិញ្ចឹម ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ.... ល។ វាគឺជាប្រភេទជែលទន់ៗដែលមានសកម្មភាពយូរ មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្តាមីនដោយផ្ទាល់ និងការស្រូបយកបានល្អជាងឱសថគ្រាប់ធម្មតា។
ប្រាកដណាស់ អ្នកអាចប្រើឱសថ ZIRIN ព្រោះវាអាចជួយបំបាត់រោគសញ្ញាអាលែកហ្ស៊ីបានដូចជា រមាស់ ហៀរទឹកភ្នែក ហៀរសំបោរ កណ្តាស់ជាដើម ។
ZIRIN ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។
ប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីចំពោះលំអងផ្កាជាធម្មតាសម្គាល់ដោយរោគសញ្ញាដូចជារមាស់ភ្នែក ភ្នែកឡើងក្រហម ហៀរទឹកភ្នែក និងហៀរសំបោរ ថែមទាំងមានការកណ្តាស់ និងក្អកផងដែរ។ វាកើតឡើងដោយសារតែការឆ្លើយតបច្រើនជ្រុលនៃរាងកាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារធាតុពីខាងក្រៅ។ ZIRIN អាចជួយគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតប និងសម្រាលរោគសញ្ញាទាំងនេះបាន។
មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ អាចលេប ១ គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ។
មិនត្រូវទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយ ZIRIN ទេ។ ZIRIN មានផ្ទុកសារធាតុ cetirizine ដែលអាចបណ្តាលឱ្យងងុយគេង ហើយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអាចបង្កើនឥទ្ធិពលនេះ”។
មិនត្រូវបើកបរបន្ទាប់ពីលេបឱសថ ZIRIN នោះទេ ព្រោះសារធាតុ cetirizine dihydrochloride អាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលទាមទារឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកស្មារតី និងការសម្របសម្រួលរាងកាយ ។
មិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ ZIRIN (cetirizine dihydrochloride) ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូនទេ។ ដូច្នេះ យើងមិនណែនាំឱ្យប្រើ ZIRIN ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងបំបៅដោះកូនទេ”។
អ្នកជំងឺដែលមានប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ីចំពោះសមាសធាតុណាមួយរបស់ឱសថ ZIRIN និងអ្នកជំងឺដែលប្រើឱសថផ្សេងទៀតសម្រាប់ជំងឺ ផ្តាសាយ ក្អក ការបាក់ទឹកចិត្ត ការថប់បារម្ភ ការបន្ធូរសាច់ដុំ ឬឱសថប្រឆាំងនឹងការប្រកាច់ ត្រូវតែជៀសវាងប្រើឱសថ ZIRIN ព្រោះវាអាចបង្កើនភាពងងុយគេង។
Can't find an answer?