ការធ្វើដំណើររបស់យើង

យើងបានចាប់ផ្ដើមជាសន្សឹមៗក្នុងនាមជាផលិតករឱសថអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ ដែលការធ្វើដំណើររបស់យើងនេះបន្តរហូតមានបុគ្គលចំនួន ៥៥០០​ នាក់លើសកលលោកក្នុង ៣១ ប្រទេស ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងនោះគឺ “យើងយកចិត្តទុកដាក់”។

ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន គឺជាស្ថាប័នមួយដែលបានបង្កើតឡើងឈរលើគុណតម្លៃជាសកល ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ដោយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានសុខភាពល្អ។ ចាប់តាំងពីមានម៉ាស៊ីនតែ ២ គ្រឿង និងបុគ្គលិកធ្វើការតែប៉ុន្មាននាក់ រហូតដល់ពេលនេះ យើងមានរោងចក្រលំដាប់ពិភពលោកចំនួន ៣ កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ និងអូស្រ្តាលី ដែលនេះគឺជាដំណើរប្រកបដោយកំណើន និងការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។

សូមធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើង ដើម្បីបានឃើញនូវការវិវត្តិន៍ ដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការ និងក្ដីរំពឹងទុករបស់អតិថិជន និយោជិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ការធ្វើដំណើររបស់យើង

យើងបានចាប់ផ្ដើមជាសន្សឹមៗក្នុងនាមជាផលិតករឱសថអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ ដែលការធ្វើដំណើររបស់យើងនេះបន្តរហូតមានបុគ្គលចំនួន ៥៥០០​ នាក់លើសកលលោកក្នុង ៣១ ប្រទេស ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងនោះគឺ “យើងយកចិត្តទុកដាក់”។

ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន គឺជាស្ថាប័នមួយដែលបានបង្កើតឡើងឈរលើគុណតម្លៃជាសកល ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ដោយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានសុខភាពល្អ។ ចាប់តាំងពីមានម៉ាស៊ីនតែ ២ គ្រឿង និងបុគ្គលិកធ្វើការតែប៉ុន្មាននាក់ រហូតដល់ពេលនេះ យើងមានរោងចក្រលំដាប់ពិភពលោកចំនួន ៣ កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ និងអូស្រ្តាលី ដែលនេះគឺជាដំណើរប្រកបដោយកំណើន និងការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។

សូមធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើង ដើម្បីបានឃើញនូវការវិវត្តិន៍ ដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការ និងក្ដីរំពឹងទុករបស់អតិថិជន និយោជិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើង ទទួលបទពិសោធន៍ការវិវត្តបន្តរបស់យើងដើម្បីដើរឱ្យទាន់តម្រូវការ និងការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន បុគ្គលិក និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។
Preloader
 • ការបង្កើតសាជីវកម្ម

  ការបង្កើតសាជីវកម្ម

  លោកKirit Shahនិង លោកVikram Tannanបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនជា “Vikas Company Limited”ដែលធ្លាប់ប្តូរជាក្រុមហ៊ុន “Medicap Limited”កាលពីមុន បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់BOIដើម្បីបង្កើត រោងចក្រផលិតឱសថsoftgelនៅខេត្តSAMUTPARKARN

 • នាយកប្រតិបត្តិចូលរួមក្នុងដំណើរនេះ។

  នាយកប្រតិបត្តិចូលរួមក្នុងដំណើរនេះ។

  “ផ្លូវលេខ6ខេត្តសមុតប្រាក្រាន ប្រទេសថៃ” រោងចក្រទីមួយរបស់យើងជាមួយម៉ាស៊ីនចំនួន2គ្រឿង ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរត្រួតពនិត្យចំណីអាហារ និងឱសថ(FDA)របស់ថៃ ដើម្បីផលិតឱសថ ដែលមានសមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំចំនួន230លាន បានចាប់ផ្តើមផលិតឱសថNifedipineសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនBerlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd

 • មូលដ្ឋានផលិតកម្ម

  មូលដ្ឋានផលិតកម្ម

  បានបន្ថែមបន្ទាត់ផលិតកម្មចំនួនពីរបន្ថែមទៀតចំពោះសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីBOIលើកទី2ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិត។

 • អតិថិជន OEM ដំបូង

  អតិថិជន OEM ដំបូង

  បានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងរហូតដល់625លានគ្រាប់ សម្រាប់ឱសថsoft gel capsulesដោយបន្ថែមម៉ាស៊ីនទី5នៅរោងចក្ររបស់យើង។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកចំណីអាហារពីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ(TFDA)

 • ផលិតផលមេហ្គា – ត្រូវបានបង្កើតឡើង

  ផលិតផលមេហ្គា – ត្រូវបានបង្កើតឡើង

  “ក្រុមហ៊ុនMega Products Limited”ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារ និងការលក់ផលិតផលអាហារបែបឱសថក្រោមម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

 • អាជីវកម្មមានម៉ាកយីហោ

  អាជីវកម្មមានម៉ាកយីហោ

  រដ្ឋបាលពិនិត្យផលិតផលសម្រាប់ការព្យាបាល(TGA)ប្រទេសអូស្រ្តាលី បានធ្វើសវនកម្មរោងចក្រនៅក្រុមហ៊ុនMega។

 • រឿងរ៉ាវអំពី Medicraft

  រឿងរ៉ាវអំពី Medicraft

  ដោយបានទិញយកម៉ាកយីហោMedicraftsTMនិងពាណិជ្ជសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើន។ វាបានជួយបង្កើនផលិតផលម៉ាកយីហោរបស់យើង និងការទទួលស្គាល់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន។ ទីតាំងរោងចក្រផ្លូវលេខ6ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រការអនុវត្តផលិតកម្មល្អ(GMP)ពីរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យផលិតផលសម្រាប់ការព្យាបាល(TGA)អូស្ត្រាលី។

 • វត្តមានក្នុងតំបន់

  វត្តមានក្នុងតំបន់

  ដោយត្រូវបានបង្កើតប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា(’95)ប្រទេសវៀតណាម(’95)និងប្រទេសកម្ពុជា(’96)សម្រាប់ទីផ្សារ និងដាក់លក់ម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន និងបានបង្កើតអាជីវកម្មចែកចាយរបស់យើងផងដែរ។ បានបន្ថែមម៉ាស៊ីនចំនួន3គ្រឿងទៀតសម្រាប់សមត្ថភាពផលិតរបស់យើង។

 • គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

  គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

  បានបង្កើតរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

 • វិញ្ញាបនប័ត្រ GMP របស់អាល្លឺម៉ង់

  វិញ្ញាបនប័ត្រ GMP របស់អាល្លឺម៉ង់

  ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ GMP ដើម្បីផលិតនូវផលិតផលដែលមានលក្ខណៈជាsoft gelពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលស្រុក Arnsberg របស់អាល្លឺម៉ង់

 • Mega We Care

  Mega We Care

  បានចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោ មេហ្គាវីឃែរ (Mega We Care)

 • ការទិញយកអាជីវកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម

  ការទិញយកអាជីវកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម

  ការទិញយកសិទ្ធិជាសកលនៃម៉ាក Eugica

 • ការពង្រីកបន្ថែមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

  ការពង្រីកបន្ថែមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

  មូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានពង្រីកបន្ថែម

 • ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន

  ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន

  ការ​ចុះ​បញ្ជី​ភាគហ៊ុន​នៅ​ផ្សារ​ហ៊ុន​ថៃ និង​បាន​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ។

 • ការ​ដំឡើងសមត្ថភាពគ្រឿង​បរិក្ខារ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

  ការ​ដំឡើងសមត្ថភាពគ្រឿង​បរិក្ខារ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

  ការដំឡើងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅប្រទេសថៃ

 • គោលដៅអាហ្រ្វិក

  គោលដៅអាហ្រ្វិក

  ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមផ្តោតគោលដៅលើតំបន់អាហ្វ្រិក

 • ចែករំលែកការធានា

  ចែករំលែកការធានា

  រង្វាន់នៃការអនុវត្តរយៈពេលវែងត្រូវបានប្រកាសក្នុងទម្រង់ជាជម្រើសភាគហ៊ុន 

 • ការទិញយក Biolife ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  ការទិញយក Biolife ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  បានទិញយក Bio-life Marketing SDN ។ BHD. ជាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មទីផ្សារឱសថបំប៉ន និងផលិតផលថែទាំសុខភាព រួមមានប្រូបាយអូទិក អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗ ផលិតផលរុក្ខជាតិ អាហារបំប៉ន និងការថែទាំស្បែក។ 

 • បានទិញយកផលិតផលទូទៅពី Sandoz

  បានទិញយកផលិតផលទូទៅពី Sandoz

  ការទិញយកផលប័ត្រផលិតផលទូទៅពី Sandoz Gmbh  Gmbhក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងអេត្យូពី 

 • គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  ការទិញយកភាគហ៊ុន ៨៣,៣៣% នៃក្រុមហ៊ុន PT Futamed Pharmaceuticals ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផលិត និងទីផ្សារឱសថ និងអាហារបំប៉ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ 

 • បច្ចុប្បន្ន

  បច្ចុប្បន្ន

  ឥឡូវនេះយើងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣៥ និងមានបុគ្គលិកច្រើនជាង ៤.៧០០ នាក់