ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ

យើងជឿជាក់លើសមាសភាគសំខាន់នៃភាពជោគជ័យ និងកំណើននិរន្តរភាពនៃធុរកិច្ចផលិតផលស្លាកយីហោរបស់យើង ហើយដែលយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងផ្ដួចផ្ដើមផលិតផលថ្មីៗចូលទៅក្នុងផលប័ត្ររបស់យើង។

យើងធានាថាផលិតផលនីមួយៗរបស់យើងសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ចរន្តតាមដានយ៉ាងតឹងរឹងពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផល រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍ ការផលិត និងទីបំផុតការចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។

ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ

យើងជឿជាក់លើសមាសភាគសំខាន់នៃភាពជោគជ័យ និងកំណើននិរន្តរភាពនៃធុរកិច្ចផលិតផលស្លាកយីហោរបស់យើង ហើយដែលយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងផ្ដួចផ្ដើមផលិតផលថ្មីៗចូលទៅក្នុងផលប័ត្ររបស់យើង។

យើងធានាថាផលិតផលនីមួយៗរបស់យើងសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ចរន្តតាមដានយ៉ាងតឹងរឹងពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផល រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍ ការផលិត និងទីបំផុតការចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។

ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងរហូតដល់ពេលនេះ

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ យើងបានដាក់ចេញនូវផលិតផលមេហ្គា វីឃែរ ថ្មីៗចំនួន ៨៨ មុខដោយជោគជ័យ ដោយក្នុងនោះមានឱសថធម្មជាតិ ១៥ មុខ ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា ៦៨ មុខ និងផលិតផល អូធីស៊ី ចំនួន ៥ មុខ។

បច្ចុប្បន្ន យើងមានចរន្តនៃការអភិវវឌ្ឍផលិតផលថ្មីដែលមានរូបមន្តពិសេសៗចំនួន ១៣៩ មុខ ក្នុងចំណោមនោះ ៧៣ មុខ បានចុះបញ្ជី និងរង់ចាំការអនុម័តយល់ព្រម និងការបង្កើតថ្មីបន្ថែម ពិសេសចំនួន ៦៦​ មុខទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍ។

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ គឺជាតួនាទីរបស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ផ្នែកអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន​យើងនេះ មានក្រុមការងារចំនួន ២។ ហើយក្រុមការងារអភិវឌ្ឍផលិតផលផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន​មានមូលដ្ឋាននៅសមុទ្រប្រាកាន ប្រទេសថៃ។

ខណៈដែលក្រុមការងារស្វែងរកធនធានខាងក្រៅរបស់ផលិតផល គឺមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង ម៉ុមបៃ ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការស្វែងរកធនធានខាងក្រៅនូវបេក្ខភាពផលិតផលថ្មីៗ រកឃើញដោយភាគីទីបី។ ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣ យើងបានជួលអ្នកអាជីពវិជ្ជាជីវៈជំនាញៗចំនួន ៤៤ នាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមការងារអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់យើង។

ការអភិវឌ្ឍផលិតផល

យើងបានប្រើប្រាស់អភិក្រមជំរុញពីសំណាក់ទីផ្សារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផល និងផ្ដោតលើការកេងអត្ថប្រយោជន៍ពីទីតាំងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ ដើម្បីដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីៗ និងពង្រីកផលិតផលដែលមានស្រាប់ ដើម្បីឆ្លើយតប និងសម្របទៅតាមការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការទីផ្សារ។

ដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័ស

គុណសម្បត្តិរបស់យើងគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការពាំនាំនូវផលិតផលថ្មីៗចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានឆាប់រហ័សជាងគូបដិបក្សរបស់យើង ដោយឈរលើបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើង។ រយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីរបស់យើង ចាប់តាំងពីការសម្គាល់ផលិតផលដំបូងរហូតដល់ការចុះបញ្ជីរួច ចំណាយពេលប្រមាណពី ៩ ទៅ ១២ ខែ។ ការអនុម័តផលិតផល និងរយៈពេលផ្ដើមចូលទីផ្សារមានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត ហើយដែលអាចចំណាយពេលរហូតដល់ ១២ ទៅ ១៨ ខែ។

ជីវឱសថ

ការអភិវឌ្ឍឱសថធម្មជាតិរបស់យើង ផ្ដោតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាពបែបវេជ្ជសាស្ត្រ និងផលិតផលសាកល្បងដែលមានសុវត្ថិភាព។

ការចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថធម្មជាតិ

យើងស្វែងរកផលិតផលពេញនិយមរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថសំខាន់ៗដែលប៉ាតង់របស់ខ្លួនកំពុងហួសកាលកំណត់។

ផលិតផល អូធីស៊ី

ចំពោះផលិតផល អូធីស៊ី យើងផ្ដោតលើកត្តាសំខាន់ៗដូចជា សះស្បើយរហ័ស ងាយស្រួលប្រើ និងរូបមន្តល្អជាង។

ការជ្រើសរើសផលិតផលថ្មី

នៅពេលគិតដល់ការជ្រើសរើសផលិតផលថ្មី ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់យើងទាំងអស់បានសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយផ្ដើមពីក្រុមការងារលក់ និងទីផ្សាររហូតដល់ហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចការវេជ្ជសាស្ត្រ និងលើសពីនេះ។ យើងវាយតម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលនៅពីក្រោយផលិតផលដែលមានសក្ដានុពលថ្មីៗ ដោយអនុវត្តតាមការរៀបចំរូបមន្តផលិត កម្មសិទ្ធិបញ្ញា លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៃបទប្បញ្ញត្តិ និងកត្តាផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ។

នៅពេលសំណើរផលិតផលថ្មីទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រម យើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសផលិតផលថ្មី អាចជាការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុង ឬទិញផលិតផលទាំងនោះពីភាគីទីបី និងរៀបចំឯកសារបច្ចេកទេស ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំអនុម័តស្របតាមច្បាប់។

01ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃ

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសថៃ ទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍផលិតផលផ្ទៃក្នុង និងផ្ដោតលើផលិតផលតាមវេជ្ជបញ្ជា អូធីស៊ី និងឱសថធម្មជាតិ។

សកម្មភាពទាំងនេះ ជាធម្មតារួមមានការអភិវឌ្ឍផលិតផល ការវិភាគនិងវាយតម្លៃ ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ ការធ្វើតេស្ត និងការប្រមូលទិន្នន័យបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំសំណុំឯកសារបច្ចេកទេសផលិតផលថ្មី ដើម្បីដាក់ជូនអនុម័តយល់ព្រមតាមផ្លូវច្បាប់។

02ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅឥណ្ឌា ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពអភិវឌ្ឍផលិតផលដោយប្រើប្រាស់ធនធានខាងក្រៅ ហើយដែលជាទូទៅផ្ដោតលើការកំណត់ និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ផលិតផលឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាទូទៅ ដែលមានសម្រាប់ការសុំអាជ្ញាប័ណ្ណលក់បន្តពីអ្នកអភិវឌ្ឍផលិតផលនោះ និងដៃគូ។

ជម្រើសផលិតផលឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាទាំងនេះ មានសំណុំឯកសារបច្ចេកទេសរួចជាស្រេច យើងអាចបន្តដំណើរការភ្លាមៗ ដើម្បីចុះបញ្ជីផលិតផលក្នុងទីផ្សាររបស់យើង។