ស្ត្រីដ៏រឹងប៉ឹង

សុខភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ត្រី

ស្ត្រីដ៏រឹងប៉ឹង

សុខភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ត្រី

អបអរសាទរស្មារតីឆ្ពោះទៅមុខគ្មានរាថយនៃស្ត្រីគ្រប់រួប

ចាប់តាំងពី ២ ទសវត្សរ៍មុនមកម្ល៉េះ ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា មានបេសកកម្មដាស់តឿនស្ត្រីរាប់លាននាក់អំពីបញ្ហាស្លេកស្លាំង និងសុខភាពល្អ។ ដើម្បីបន្តការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់យើង យើងបានដាក់ចេញនូវគម្រោង​ "ស្ត្រីដ៏រឹងប៉ឹង" ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រី។ នៅក្នុងគម្រោងនេះ យើងមានសេចក្តីផ្តួចផ្តើមជាច្រើន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកង្វះជាតិដែក ឬគោលិកាក្រហម ដើម្បីជួយស្ត្រីគ្រប់រូបមានសុខភាពរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត និងមានឯករាជភាព។ លើសពីនេះ យើងមានគោលបំណងកសាងវេទិកាមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ និងប្រារព្ធស្មារតីខ្លាំងក្លាមោះមុត និងមិនអាចបញ្ឈប់បាននៃស្ត្រីនានាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូ និងបញ្ហាប្រឈមនានារហូតទទួលបានជោគជ័យ។

RECEIVE UPDATES ABOUT THE EVENT

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.