Hien Thanh Pham

Marketing Manager, Vietnam
ខ្ញុំពិតជារីករាយធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយនោះក៏ដោយសារខ្ញុំទទួលបានការទុកចិត្ត និងផ្ដល់នូវសេរីភាព។ ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលខ្ញុំបាន និងកំពុងធ្វើការ ហើយនឹងបន្តធ្វើការនៅទីនេះទៀតក្នុងពេលអនាគត។
Posted in