ចែករំលែកការធានា

រង្វាន់នៃការអនុវត្តរយៈពេលវែងត្រូវបានប្រកាសក្នុងទម្រង់ជាជម្រើសភាគហ៊ុន 

Posted in

គោលដៅអាហ្រ្វិក

ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមផ្តោតគោលដៅលើតំបន់អាហ្វ្រិក

Posted in

ការ​ដំឡើងសមត្ថភាពគ្រឿង​បរិក្ខារ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

ការដំឡើងសមត្ថភាពមូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅប្រទេសថៃ

Posted in

ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ភាគហ៊ុន​នៅ​ផ្សារ​ហ៊ុន​ថៃ និង​បាន​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ។

Posted in

ការពង្រីកបន្ថែមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

មូលដ្ឋានផលិតកម្មនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានពង្រីកបន្ថែម

Posted in

Mega We Care

បានចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោ មេហ្គាវីឃែរ (Mega We Care)

Posted in

គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

បានបង្កើតរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

Posted in

អតិថិជន OEM ដំបូង

បានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងរហូតដល់625លានគ្រាប់ សម្រាប់ឱសថsoft gel capsulesដោយបន្ថែមម៉ាស៊ីនទី5នៅរោងចក្ររបស់យើង។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកចំណីអាហារពីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ(TFDA)

Posted in

គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ការទិញយកភាគហ៊ុន ៨៣,៣៣% នៃក្រុមហ៊ុន PT Futamed Pharmaceuticals ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផលិត និងទីផ្សារឱសថ និងអាហារបំប៉ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ 

Posted in

បច្ចុប្បន្ន

ឥឡូវនេះយើងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣៥ និងមានបុគ្គលិកច្រើនជាង ៤.៧០០ នាក់ 

Posted in